Odběr novinek


Pokud jste si u nás objednali zboží, je zde možnost zjistit, kde se nachází.

Zadejte číslo balíku:Zajímavé odkazy:Nosí vánoční dárky Ježíšek, nebo Santa Claus?

Podívejte se také na nápady na originální dárky.

Hledáte zajímavé dárky pro muže?

Nevíte jaké vybrat dárky pro ženy?

Zajímavé tipy na dárky k narozeninám, které si nemůžete nechat ujít.

Obchodní podmínky

 

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu www.svatebnidekorace.cz . Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti firmy Torex Bohemia,s.r.o. (dále jen „Prodávající") a Kupujícího („Kupující" je subjekt, který s Prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi Zboží).

 

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Objednávka na e-shopu je možná od 200,- s Dph bez poštovného, v případě doobjednávky není tento limit nutný, objednávku zašlete na náš e-mail: obchod(zavináč)svatebnidekorace.cz

 

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.svatebnidekorace.cz jsou závazné. Podáním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

Výrobky které vyrábí a prodává Prodávající, jsou zpravidla označovany logem www.svatebnidekorace.cz ( svatební čokoládky, tiskoviny a ostatní sortiment). Pokud kupující nesouhlasí s takovým označením výrobku, tak je povinnen tuto skutečnost oznámit Prodávajícímu v poznámce u objednávky. Na pozdější reklamace z důvodu označení logem nebude brán zřetel.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží Kupujícím. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Místem dodání zboží je adresa uvedená Kupujícím při zadání jednotlivé objednávky ("Dodací adresa").

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího po úplném zaplacení kupní ceny.

Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.svatebnidekorace.cz, Kupující dává Prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o Kupujícím a o jeho nákupech výhradně pro úkony spojené s objednávkou a fakturačním nebo daňovým úkonům. Prodávající se zároveň zavazuje, že neposkytne získané osobní údaje v jakékoli podobě třetím osobám.

 

 

 

Nákupní řád

Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud Kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s Kupujícím na novém plnění.

Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně případného dopravného. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

 

 

 

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany Prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

  • zboží se již nevyrábí nebo nedodává
  • výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží
  • v případě tiskové chyby

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny Kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na písemné, faxové nebo elektronické objednávce, není zpětně Kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, Prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje Kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při ústní nebo telefonické objednávce je vždy Kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.

 

 

Odstoupení od smlouvy ze strany Kupujícího

Kupující, v případě že je soukromou osobou a nikoli podnikatelským subjektem, je oprávněn odstoupit od smlouvy do 14 dnů ve všech případech stanovených zákonem č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Odstoupení je účinné od okamžiku, kdy je Prodávajícímu doručeno písemné prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit plnění do té doby poskytnuté.

Kupující musí Prodávajícímu vrátit vše, co na základě kupní smlouvy od Prodávajícího získal. Pokud to není možné z důvodu poškození, zničení nebo spotřebování zboží nebo jeho části, je Kupující povinen poskytnout Prodávajícímu peněžitou náhradu. Prodávající Kupujícímu v takovém případě vrací kupní cenu sníženou o příslušnou peněžitou náhradu. Kupující v případě odstoupení od smlouvy zašle zboží na adresu provozovny Torex Bohemia,s.r.o., Prosečská 117,468 04 - Jablonec nad Nisou běžným balíkem. Zásilka na dobírku nebude převzata a zároveň bude vrácena zpět Kupujícímu.

 

Vrácení zboží

Zákazník je povinen překontrolovat si při převzetí veškeré objednané zboží, že souhlasí s položkami uvedenými na objednávce a faktuře. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Kupující v případě vrácení, zašle zboží na adresu provozovny Torex Bohemia,s.r.o., Prosečská 117, 468 04 - Jablonec nad Nisou běžným balíkem.

Prodávající poukáže peníze za kompletní zaplacené náklady( cena zboží a poštovného ) kupujícím bankovním převodem do 30 dnů na účet kupujícího po přijetí vyplněného reklamačního listu a podesaného opravného daňového dokladu. V případě vrácení zboží jsou účtovány náklady na zpětný odběr zboží ( fakturace,uvedení zboží na sklad, navrácení  nebo výměna otevřených obalů do původního stavu ). Náklady vzniklé na zpětný odběr budou vyúčtovány dle aktuálního vráceného zboží a stavu. Reklamační formulář bude kupujícímu neprodleně zaslán elektronicky po oznámení o reklamaci prodávajícímu.

Zásilka na dobírku nebude převzata a zároveň bude vrácena zpět Kupujícímu.

Garantujeme možnost vrácení chybně zaslaného zboží ve lhůtě do 14 dnů ode dne převzetí zboží Kupujícím. Takto chybně zaslané zboží, bude v co nejkratší možné době po obdržení Prodávajícím zasláno Kupujícímu ve správném počtu a typu, bez nároku na další poštovné. Zboží musí být v původním neporušeném obalu. Pokud si nejste jisti, že jste obdrželi (objednali) správné zboží, kontaktujte nás.

 

 

Výměna zboží

 

Výměna zboží je možná po předchozí domluvě s Prodávajícím ve lhůtě do 14 dnů od převzetí zboží. Zboží bude doručeno na adresu provozovny Prodávajícího Torex Bohemia,s.r.o., Prosečská 117, 468 04 - Jablonec nad Nisouv. K zásilce s vyměněným zbožím bude připočítáno poštovné PPL dle typu zásilky. Kupující v případě výměny, zašle zboží na adresu provozovny Torex Bohemia,s.r.o., Prosečská 117, 468 04 - Jablonec nad Nisou běžným balíkem. Zásilka na dobírku nebude převzata a zároveň bude vrácena zpět Kupujícímu.

 


 

Právo na odstoupení od smlouvy Kupující nemá, pokud to je výslovně sjednáno mezi smluvními stranami, a dále v případě smluv:

  • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
  • na dodávku Zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
  • a dodávku Zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu ( svatební čokoládky, svatební spz se jmény, fotoobrazy, fotografie, bryndáky, pískované skleničky, etikety na láhve, kroužky na ubrousky, samolepky, svatební oznámení, knihy hostů s tiskem, samolepky, jmenovky,dekorace a ozdoby vytvořené dle požadavku spotřebitele a zboží označené "na objednávku"), jakož i Zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

 


Komunikace mezi Prodávajícím a Kupujícím

 

Komunikace probíhá ve většině případů elektronickou poštou. Kupující je povinen pro tento účel mít vždy dostupnou a nepřeplněnou emailovou schránku. Zasílané potvrzení a veškerá komunikace internetového obchoduwww.svatebnidekorace.cz je většině případů el. poštou. Nelze následně reklamovat nedoručené potvrzení a nebo informace poskytované elektronickou poštou, v případě přeplněné schránky a nebo chybně poskytnuté emailové adresy od Kupujícího.

 

 

 

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách Prodávajícího (www.svatebnidekorace.cz )v den odeslání elektronické objednávky Kupujícím.

Odesláním elektronické objednávky Kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného) uvedenou v katalogu internetového obchodu www.svatebnidekorace.cz , nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je Kupující neodvolatelně vázán. Elektronickou objednávku je možné zrušit bez udání důvodu bezplatně nejpozději do 1hodiny od uskutečnění. Zrušení objednávky je kupující povinnen oznámit prodávajícímu telefonicky a nebo na e-mailovou adresu : obchod(zavináč)svatebnidekorace.cz

Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem.

 

Obchodní podmínky jsou platné od 1.10.2013

 

Kontaktní spojení


Torex Bohemia,s.r.o.,
Prosečská 117
468 04 - Jablonec nad Nisou
IČO: 25027727
DIČ: CZCZ25027727

Telefon: 602 404 666

E-mail: obchod(zavináč)svatebnidekorace.cz

 

Web: www.svatebnidekorace.cz

 

Provozní doba:

Pondělí až Pátek: 8:00 - 16:00 hodin.


DomůDomů

Nákupní košík  

(prázdný)

Akční nabídka

Všechny slevy

Novinky

Momentálně nejsou žádné novinkyZajímavé odkazy:Nosí vánoční dárky Ježíšek, nebo Santa Claus?

Podívejte se také na nápady na originální dárky.

Hledáte zajímavé dárky pro muže?

Nevíte jaké vybrat dárky pro ženy?

Zajímavé tipy na dárky k narozeninám, které si nemůžete nechat ujít.

Export this page as pdf

Kontaktujte nás!
+(420) 602 404 666
  • od 9 do 16 hodin
  • so, ne a svátky nedostupný